Zber údajov z podzemných a ťažko dostupných priestorov

UndergroundExpo2018 (session 1) pozvánka

Termín: 28.6.2018, baňa Starovšechsvätých v obci Hodruša Hámre

Program podujatia


UndergroundExpo2018 (session 2) pozvánka

UndergroundExpo2018 nadväzuje na úspešne realizovaný prvý ročník, ktorý sa konal v banských priestoroch historickej bane Starovšechsvätých v obci Hodruša Hámre. V roku 2018 sa uskutoční profilované podujatie v niekoľkých sekciách počas dvoch dní na jeseň 2018:

Diskusné a prezentačné fórum odborných pracovníkov
Zameranie: výmena odborných a profesijných informácií prostredníctvom dynamických a statických prezentácií vo forme konferenčných príspevkov a diskusných panelov.
Určené pre: odborných pracovníkov, ktorí sa profilujú na zber údajov z ťažko dostupných priestorov.
Sprievodný program: exkurzia do banských priestorov s ukážkami technologických zariadení na zber priestorových informácií.
Výstup: odborne recenzovaný zborník príspevkov.

Statické a dynamické prezentácie profesijných organizácii
Zameranie: produktové prezentácie tovarov, služieb a prác profesijných organizácií.
Určené pre: marketingové účely obchodných organizácii pôsobiacich na trhu v oblasti geopriestorových, ekologických a environmentálnych produktov, služieb alebo prác.

Certifikované vzdelávanie z oblasti geopriestorového manažmentu
Zameranie: akreditovaný kurz z oblasti geopriestorového manažmentu.
Určené pre: odborných, ale aj manažérskych pracovníkov, ktorí potrebujú vykonávať rozhodnutia v geografickom priestore.
Výstup: získaný certifikát z akreditovaného kurzu, ktorý je možné použiť na plnenie podmienok účasti v procesoch verejných obstarávaní.

Miesto konania: Hodruša Hámre
Dátum konania: jeseň 2018
Kontakt: info@undergroundexpo.sk

Chcem sa prihlásiť na UndergroundExpo2018 (session 2)


UndergroundExpo - 2017

Podzemie, staré banské diela, jaskyne a iné ťažko dostupné priestory boli ústrednou témou 1. úspešného ročníka nového podujatia, ktoré sa konalo dňa 20.10.2017 v priestoroch Bane Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, neďaleko Banskej Štiavnice. Nosná téma udalosti s názvom UndergroundExpo, ktorá sa konala pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia bola zameraná na propagáciu a vzdelávanie v oblasti zberu geopriestorových a ekologicko-environemntálnych údajov z podzemných a iných ťažko dostupných priestorov. Vzdelávacie podujatie dáva priestor na výmenu skúseností a prezentuje konkrétne IT riešenia na zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych oblastí životného prostredia, predstavuje úspešne realizované aj plánované projekty, ako aj možnosti ich financovania a legislatívne rámce.

Program obsahoval okrem série teoretických prednášok so zameraním na informácie v požadovanej téme aj sériu praktických a interaktívnych workshopov v exteriérovom prostredí, ako:

Praktická ukážka letu dronom s live streamom obrazu s možnosťou využitia v nedostupných priestoroch
Prehliadka Bane Starovšechsvätých s odborným výkladom
Praktická ukážka letu dronom v podzemí so zberom údajov v podzemných priestoroch
Prehliadka povrchovej časti expozície s odborným výkladom
Prezentáciu súčasných trendov techniky a technológií pre širokú odbornú verejnosť

Genéza vzniku udalosti UndergroundExpo nadväzuje na veľký dopyt v komunite geoinformatikov pre túto oblasť výskumu, ako modernú a progresívnu tematiku a zároveň ide o náhradu za dlhoročne organizovanú konferenciu Enviro-i-fórum. Pre mimoriadny záujem o túto tému sa v mene organizátora tešíme na ďalšie ročníky.

Lokalita

Galéria

UndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpoUndergroundExpo

Program 2017

RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Úvodné privítanie a predstavenie prvého ročníka konferencie UndergroundExpo

Ing. Richard Kaňa / RNDr. Karol Weis, PhD.

Predstavenie lokality Hodruša Hámre a bane Starovšechsvätých a ostatných podzemných priestorov

Stiahnuť prezentáciu

RNDr. Matej Masný, PhD.

Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií Fakulty prírodných vied UMB - Predstavenie centra a prehľad jeho aktivít

Stiahnuť prezentáciu

RNDr. Karol Weis, PhD.

Tvorba 3D modelov banských diel a možnosti ich využitia v geoturizme

Stiahnuť prezentáciu

RNDr. Peter Bačkor, PhD.

Zber biologických a ekologických údajov v ťažko dostupných priestoroch (monitoring netopierov v starých banských dielach)

Stiahnuť prezentáciu (pripravujeme)

Ing. Štefan Mlynárik

Moderné metódy mapovania jaskýň a spracovania máp

Stiahnuť prezentáciu (pripravujeme)

Jan Grigar, Ondřej Kříž

Mobilný laserový skener GeoSLAM ZEB-REVO a možnosti rýchleho a efektívneho zberu priestorových údajov

Mgr. Roman Macák

Predstavenie produktov a portfólio služieb SGS Holding, a.s. so zameraním na zber dát z ťažko dostupných priestorov

Stiahnuť prezentáciu

Ing. Pavel Herich

Therion – systém pre digitálne mapovanie jaskýň a možnosti jeho využitia pre mapovanie banského podzemia

Stiahnuť prezentáciu

Mgr. Peter Bednárik

High tech technológie a ich využitie v banskom podzemí a ťažko dostupných priestoroch

Sprievodné programy

SGS Holding, a.s., Ing. Jakub Fuska, PhD., Ing. Richard Kaňa, RNDr. Karol Weis, PhD., RNDr. Matej Masný, PhD.

Prehliadka povrchovej a podzemnej expozície s odborným výkladom, praktické ukážky a workshopy

Partneri

Baňa Starovšechsvätých

SGS Holding a.s.

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

hore